Være sammen

Dette er et opplegg, som er utarbeidet av Eyvind Skeie og Pål Roland, og har fokus på voksenrollen. Gjennom dette opplegget lærer barna "løveloven", som har fokus på forebygging av mobbing i barnehagen. Løveloven har fokus med respekt for hverandre. Vi vil jobbe med programmet innad i personalgruppa, sammen med barna og i samarbeid med foreldrene.

Utetiden

Vi er en liten barnehage, som vi ser har mange fordeler. Barna på de forskjellige avdelingene blir godt kjent med hverandre. Dermed blir ikke overgang til stor avdeling like stor. Barna leker mye på tvers av avdelingene. Vi er alle forskjellige, og her ønsker vi det skal være plass og hjerterom for alle.

Nyheter