/>

TIL TOPPS

Bjørset barnehage har vært med på prosjektet "til topps ...." sammen med alle de andre barnehagene i Molde kommune. Her er noen glimt fra hva våre avdelinger Tusenfryd og Blåklokka har jobbet med, og da mest med utgangspunkt fra språkløypa som fokusområde.

TUSENFRYD (småbarnsavdeling):

Tusenfryd og noe om hvordan satsningen på Språkløypa har vært

 

BLÅKLOKKA (storebarnsavdeling):

SPRÅK
Vi har på storbarnsavdelingen under dette prosjektet med språkløyper hatt fokus på bøker og det og
lese for barna. Vi voksne har sett verdien av det å lese igjennom boka på forhånd, og holde på med
den samme boka over lengre tid. Vi har faste samlinger med førskolegruppa på en samling og de
andre barna på en egen samling.

 

Da kan en finne bøker som passer til den rette aldersgruppa. På
begge gruppene har vi prøvd ut ulike verktøy fra språkløyper som lesestopp foreksempel. Vi voksne
har blitt mer bevisste på hvor viktig det er at vi bruker tid på boka, barna får være med og vi kan ha
en samtale rundt boka. Stoppe opp under veis, se på bildene og undre oss sammen med barna. Også
har det vært greit å lese den samme boka flere ganger for å bli ekstra godt kjent med den.


Vi voksne har også blitt mer bevisste på det at alle barna må få med seg en lesestund, slik at det
ikke er bare noen barn som blir lest for men alle. For alle barn uansett hvor godt språk de har så er
det bra å bli lest for.


Førskolegruppa har fått vært med flere ganger på biblioteket og lånt seg hver sin bok, som vi har
tatt med til barnehagen og lest der på samling. Vi har også vært med på lesestund på biblioteket der
de bruker skjerm til å lese bok. Det har vært spennende for barna å være med på det.
I barnehagen har vi alltid bøker tilgjengelig i en fast lesekrok, der kan barna velge bøker og en
voksen kan sette seg ned å lese.