Vår visjon er:

I Bjørset barnehage er det hjerterom for alle.

  • Alle skal føle tilhørighet og være medvirkende i det som skjer
  • Alle skal bli sett og hørt, og oppleve seg verdifull
  • Alle skal bli verdsatt for den de er
  • Alle skal oppleve at lek og læring går hånd i hånd
  • Alle skal møte voksne som gir dem trygghet og kjærlighet
  • Alle skal oppleve at her er det stor takhøyde og respekt for ulikheter
  • Alle skal forstå at Gud har skapt dem unike, viktige og med stor verdi
  • Alle skal oppleve gode relasjoner med voksne som er varme, men også tydelige
  • Alle skal oppleve mestring og utvikling! Det skal legges vekt på variasjon og progresjo

BARNAS TRIVSEL ER ALLTID DE VOKSNES ANSVAR!