Planleggingsdager

Merk dere disse dagene,- for BARNEHAGEN ER STENGT! -

For 2021-2022

er det i Molde kommune fastsatt følgende barnehagerute:

Mandag 16.08.2021

Tirsdag  17.08.2021

Mandag 11.10.2021

Mandag 3.01.2022