Utetiden

Vi er en liten barnehage, som vi ser har mange fordeler. Barna på de forskjellige avdelingene blir godt kjent med hverandre. Dermed blir ikke overgang til stor avdeling like stor. Barna leker mye på tvers av avdelingene. Vi er alle forskjellige, og her ønsker vi det skal være plass og hjerterom for alle.