Bjørset barnehage

Velkommen til oss! Vi er en liten privat barnehage med 2 avdelinger. En småbarnsavdeling Tusenfryd, og en storebarnsavdeling Blåklokka. Barnehagen er eid av Molde Indremisjon og er den eneste i Molde med utvidet kristen formålsparagraf. Vi ønsker å være en liten barnehage med god oversikt, hvor alle barna skal bli sett og hørt, og oppleve seg verdifull. Vi er i startfasen av å jobbe med "være sammen", hvor barna får bli kjent med regnbueløven med sitt materiale. "Være sammen" heier frem den autoritative voksenstilen, som er den varme, men grensesettende voksne.