/>

Bjørset barnehage

Velkommen til oss! Vi er en liten privat barnehage med 2 avdelinger. En småbarnsavdeling Tusenfryd, og en storbarnsavdeling Blåklokka. Barnehagen er eid av Molde Indremisjon og barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Hos oss blir alle barna sett og hørt, og de skal få en opplevelse av å være verdifull.