/>

Samarbeid med Glomstua omsorgsenter

Vi har innått en avtale med Glomstua omsorgsenter om å besøke de en dag hver 3 uke. Da er det en gruppe fra de store barna som går på besøk. De synger et par sanger og prater litt med de eldre. Vi ønsker at dette kan skape en stor glede for både de eldre som får besøk, og barna våre som får være med å gi glede til andre. Dette passer godt inn i være sammen opplegge om å gjøre andre glad, og "bry meg om en annen, hjelpe hvis jeg kan. Slik blir livet bedre for barn i alle land"